Med den sista dagen framför oss vill arrangörerna påminna om att inga priser delas.

Särskiljning enligt Sveriges Schackförbunds tävlingsbestämmelser (17/18, A/ –  § 7.2.3):

 

1. Bäst kvalitetspoäng (Beräknas genom addering av alla motståndares slutpoäng, undantaget den med lägst poäng. Frirond räknas som en motståndare med noll poäng.)

2. Inbördes resultat

3. Flest vinstpartier

4. Flest svartpartier

5. Lottning