BildelarExpert.se

Schackakademien

Schackakdemiens preses Jan Ståhlberg (stora bilden) möter skolbarn på Stockholms stora shoppingcenter Gallerian. Nedan finns fler bilder från eventet på Gallerian. Foto: Lars OA Hedlund

Schackakdemiens preses Jan Ståhlberg (stora bilden) möter skolbarn på Stockholms stora shoppingcenter Gallerian våren 2015. Nertill ser du fler bilder från eventet på Gallerian. Foto: Lars OA Hedlund

Schackakademien är med och stödjer Hasselbacken Chess Open. Det är ett initiativ som är i linje med akademiens verksamhetsmål: Att utveckla svenskt schack.

Schackakademien består av ledamöter med bakgrund i schacket, politiken, kultur- och näringslivet. Alla med en stark ambition att stötta svenskt schack. Detta står i Schackakademiens stadgar:

”Schackakademien har till ändamål att främja schackspelet i Sverige. Akademiens verksamhet skall vara inriktad på att tillföra schackspelet ekonomiska resurser, helst i större poster. Akademien skall särskilt understödja svenska satsningar på internationell elitnivå och ungdomars schackspelande.”

Jan Ståhlberg är akademiens preses. Läs när Ståhlberg spelar ett schackparti mot reportern Lotta Engzell-Larsson hos realtid.se
Bland ledamöterna återfinns Erik Penser, Sören Mellstig, Marcus Storch och Roland Nilsson, vice preses.
Bland ledamöterna finns också Hans Alfredson, skådespelare & författare, Christer Fuglesang, astronaut, Henrik Salander, diplomat, Jockum Wahlberg, företagare & entreprenör, Peter Hllawatsch, företagare, Anders Wengholm, företagare.
Anders Kvarby, media, Bo Aurehl, dirigent, Christer Sturmark, författare & förläggare, Jeanett Paludan, management, Johan Sigeman, advokat, Christer Wänéus, schackackademiens grundare.
Mikael Samuelsson, operasångare, Johanna Valentin, grundare Utsiktstornet, Kåre Gilstring, Affärsängel,  Stig Malm, fackföreningsman, Lennart B Johansson, företagare, Martin Gren, företagare, Mats Wikström, generaldirektör, Robert Unt, sponsoransvarig, Tony Aperia, grundare av Nordic Brand Academy, Uno Hedin, journalist samt pianisten Staffan Scheja.
Peter Holmgren, schackhistoriker, är akademiens sekreterare.
Här är listan på alla ledamöter. Utöver dessa är Sveriges stormästare i schack automatiskt medlemmar i Schackakademien.

För att bli medlem i Schackakademien finns i princip tre vägar att gå:

1) Sponsra schacket via Schackakademien och bli invald

Sponsorer väljs automatiskt in i akademien. Inval sker emellanåt av personer som inte sponsrat schacket direkt med likvida medel. Det gäller främst kulturpersonligheter och andra med ett stort intresse för schack som breddar akademiens nätverk och därigenom främjar schacket i Sverige.

2) Bli stormästare i schack

För att erhålla titeln stormästare i schack måste spelaren uppfylla Världsschackförbundet FIDE:s villkor. De går i korthet ut på att i en serie turneringar med internationellt motstånd uppnå en så kallad performancerating som ligger över 2600. De svenskar som nått titeln har gjort det efter att ha spelat schack i minst tio år.

3) Gör karriär i Sveriges Schackförbund och bli utsedd till en av tre representanter

Sveriges Schackförbund (SSF) har tre platser i Akademien. Förbundet väljer vilka personer som ska representera i akademien.

Företag och personer som sponsrar Schackakademien

Sören Mellstig, Jan Ståhlberg, Viking & Co AB, Nackademien, Kåre Gilstring, Jockum Wahlberg, Stockholm City, SHR, Metro, Accent Equity Partners, Kulturdepartementet, Erik Penser, Gålöstiftelsen och Sveriges Investeringsbank.

Söka bidrag hos Schackakademien

Det går att söka bidrag för alla typer av schackprojekt. Historiskt har ansökningar till turneringar på elitnivå nästan alltid fått bidrag. 2009 antog akademien nya riktlinjer för bidragsgivning. Elit- och ungdomsschack är primära mål. Men den tidigare linjen att främst bidra till turneringar har modifierats. Nu kan även individer, som lovande juniorer eller juniorledare erhålla bidrag. Allmänt gäller att ju mer i linje med stadgarnas riktlinjer en ansökan ligger desto större chans att få bidrag.
En ansökan skickas skriftligt eller per mail till info@schackakademien.se
Beslut meddelas alla som sökt bidrag efter att beslut fattats.

Ansökan ska innehålla:

  1. En kortfattad beskrivning av projektet. Vad, när, hur och varför.
  2. Vem eller vilka som är ansvariga för projektet.
  3. En budget för projektet med både intäkter och utgifter listade. Olika typer av bidrag som inte är pengar tas upp till sitt värde på intäktssidan Samma summa tas också upp på kostnadssidan. Exempelvis: gratis hotellnätter för en turnering.
  4. Kontaktuppgifter till den eller de som ansöker. Både adress och e-post.

Traditionellt brukar Schackakademien ha sitt årsmöte under våren.
Aktivitetskommittén sammanträder några gånger per år.
Bidragskommittén hanterar alla ärenden via e-post. Ansökningar behandlas löpande.

Kontakt

Peter Holmgren, sekreterare
Schackakademien
c/o Peter Holmgren
Hornsbergs strand 59, 6tr
112 16 Stockholm
Tel: +46 70 568 3210
info@schackakademien.se