sponsor_schackakademienSvenska Schackakademien ger ett riktigt värdefullt bidrag till Hasselbacken Chess Open som hittills samlat 30 stormästare med drygt fem månader till turneringsstarten. Här skriver Schackakademien om sitt beslut att stödja Hasselbacken Chess Open:

I Schackakademiens stadgar kan man läsa följande:
”Schackakademien har till ändamål att främja schackspelet i Sverige. Akademiens verksamhet skall vara inriktad på att tillföra schackspelet ekonomiska resurser, helst i större poster. Akademien skall särskilt understödja svenska satsningar på internationell elitnivå och ungdomars schackspelande.”
Det var en lätt uppgift för akademien att bifalla Stockholms Schacksällskaps bidragsansökan till Hasselbacken Chess Open som på alla sätt uppfyller de kriterier våra grundare en gång satt upp. Svensk schackorganisation har en stolt tradition där flera klubbar och landsförbundet närmar sig eller har fyllt 100 år. Att i detta sammanhang kunna fira 150 år är en bedrift, som oss veterligen endast två nu verksamma klubbar i världen tidigare klarat av, vilket visar på kontinuitet och livskraft. Extra roligt att jubileumsturneringen går av stapeln på Hasselbacken, ett etablissemang där Akademien hade nöjet att stödja fyra fina turneringar kring millennieskiftet.
Vi gratulerar härmed Sällskapet och önskar lycka till med jubileet och vad som därefter väntar.
Jan Ståhlberg, preses
Peter Holmgren, sekreterare

– Vi är otroligt tacksamma för både Schackakademiens bidrag, och de fina orden från sekreteraren Peter Holmgren och akademiens preses Jan Ståhlberg. Det här stödet ger oss ännu mer kraft att skapa en riktigt stark elitturnering på Hasselbacken. Bland anmälda spelare kan vi se många unga schacklöften från Sverige och hela världen. Det ska bli riktigt roligt att se dem tampas mot världsspelare, säger Ingemar Falk, mediaansvarig hos Stockholms Schacksällskap.
LÄS MER om Schackakademien.