Här är viktig information när vi nu närmar oss Hasselbacken Chess Open som börjar på fredag. The information about last minute check before the tournament will follow in english below.

Hotellrum finns fortfarande kvar på Scandic Ariadne och Hasselbacken. Scandic Hasselbacken har även 25 % rabatt på boendet.

AVPRICKNING / INLOTTNING

Spelare som är markerade som betalda på webben på schack.se blir inlottade i turneringen och kan komma direkt till rondstart på fredag kl 18.30 utan att pricka av sig. Du kan också pricka av dig genom att SMS:sa till 073-522 88 28. Kom ihåg att skriva ditt namn och om du spelar i stora eller lilla turneringen.

Men observera: Vill du köpa lunchkuponger till rabatterat pris (20 %) så säljs dessa vid avprickningen på Hasselbacken på fredagen kl 16.00-17.30. Lunchkuponger säljs efter det i receptionen. Utan lunchkupong gäller ordinarie priser på lunchbuffén på lördagen och söndagen. 

Har du anmält dig och betalat men kan inte komma? Kontakta oss omedelbart på SMS till numret 073-522 88 28.

Samma sak om du anmält dig, och inte betalat – och inte heller kan spela. Detta gäller även IMs och GMs som anmält sig, men inte kan komma.

Vet du med dig redan i dag att du att du anmält dig, men fått förhinder så kontakta oss redan i dag på 073-522 88 28. Den hjälp vi får av er spelare hjälper oss arrangörer mycket!

För övriga gäller alltså avprickning kl 16.00–17.30 i foajén vid trapporna till våning 2 där spellokalen Spegelsalen finns på Hasselbacken. Vid betalning på plats tas en extra avgift ut på 100 kr (gäller ej utländska deltagare).

Observera att inga priser delas. Och en påminnelse – kom ihåg att rapportera in resultatet efter varje parti för att inte försvåra lottningen.

Frågor om din anmälning? Skicka SMS:a Stockholms Schacksällskaps ordförande Ted Gemzell på 073-522 88 28.

Frågor under pågående turnering 3–5 november: SMS:a/ring huvuddomaren Jonas Sandbom på 073-613 19 73
eller Ted Gemzell på 073-522 88 28.

 ENGLISH:

Players who are marked as ”paid” (BETALT) on the Web at schack.se are seen as registered and can go directly to round 1 without making a ”check in” at the playing venue. The check in is between 4.00 PM–5.30 PM at Hotel Scandic Hasselbacken. But remember: lunch coupons with deducted prize are only available during check in time 4-00 PM–5.30 PM on Friday.

Have you registered and paid, but can not play, please contact us immediately, the number is +46 73 522 88 28.

The same goes for IMs and GMs who have registered, but can not play.

Upon payment at the playing venue there is an additional fee of 100 SEK (not applicable to foreign participants).

Please note that no prizes are shared. And a reminder – remember to report the results after each game!

Questions about signing up for the tournament, please text Ted Gemzell at +46 73 522 88 28.

Questions during the tournament, please text/call Chief Arbiter Jonas Sandbom +46 73 613 19 73
or Ted Gemzell +46 73 522 88 28.